Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Fakuta VAT lub paragon). Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do naszej firmy osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na własny koszt.

Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni.

Śledź nas na Facebooku