1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.agrofarm.com, prowadzi sprzedaż wysyłkową następujących towarów: części nowe i używane do ciągników rolniczych.
2. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.agrofarm.com, telefonicznie lub faksem.
3. Proponujemy następujące formy płatności: 
   - za pobraniem: zapłata kurierowi przy odbiorze przesyłki
   - system płatności platnosci.pl 
   - przelewem na konto

P.H.U. Agrofarm
95 1090 1522 0000 0001 0763 1586
w temacie wpłaty proszę koniecznie podać nr zamówienia

4. Jeśli życzycie sobie Państwo otrzymać fakturę VAT, prosimy w miejscu na komentarz wpisać dane firmy wraz z NIP-em (jeśli nie podano tych informacji przy rejestracji).
5. Wszelkie dane wpisane przez klienta nie są przez nas udostępniane innym firmom lub osobom trzecim bez wiedzy i zgody klienta. Informacje te są przechowywane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, DU nr 133 poz.883. Administratorem danych jest firma P.H.U. Agrofarm, mająca swoją siedzibę w Bykowie k/Wrocławia, ul. Zakładowa 2, 55-095 Mirków. Dane te nie są udostępnione osobom trzecim, a wykorzystywane jedynie w celach marketingowych.
W sprawach nieuregulowanych tym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszystkie zapytania prosimy kierować na:

e-mail: info@agrofarm.com

tel. +48 713152043

pn. - pt. w godz. 8:00 - 17:00


SKŁADANIE ZAMOWIEŃ

1. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba.
2. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu.
3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli między innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
4. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione w sklepie, a ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert (w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego). Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany (zmiana kursu walut, lub zmiana cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

 
REALIZACJA

1. Po złożeniu zamówienia dostaniecie Państwo potwierdzenie e-mailem, które jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. List jest wysyłany automatycznie. W liście otrzymacie Państwo nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach z obsługą sklepu. W przypadku płatności przelewem zamówienie realizowane jest od momentu uzyskania od banku potwierdzenia wpłaty.
2. Termin realizacji dla większości produktów wynosi 1 dzień roboczy. Zamówienia złożone do godziny 14:00 wysyłamy tego samego dnia.
  - w przypadku wyjątkowych sytuacji wydłużenia czasu realizacji skontaktuje się z państwem reprezentant naszej firmy.
  - w przypadku przelewu termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia pieniędzy na konto.
3. Nie ma konieczności wysyłania potwierdzenia przelewu - czekamy aż wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie.
  - w przypadku zmian w zamówieniu termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji 
  - forma płatności nie wpływa na termin realizacji zamówienia 
  - nie potwierdzamy telefonicznie terminu wysyłki


WYSYŁKA

1. Transportem przesyłek zajmują się firmy kurierskie UPS oraz DPD.
Termin dostarczenia przesyłki do 30 kg to 24 godzin.
Termin dostarczenia - czas jaki potrzebuje przewoźnik na dostarczenie przesyłki od dnia jej nadania.
2. Jeśli część zamówionych towarów nie będzie aktualnie znajdować się w magazynie, pracownik P.H.U Agrofarm skontaktuje się w celu ustalenia, czy towar ma zostać przesłany w dwóch paczkach, czy dopiero po całkowitym skompletowaniu produktów.
3. Oczywiście istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru. Punkt sprzedaży:


P.H.U. AGROFARM
adres: Byków , ul. Zakładowa 2
55-095 Mirków

Po skompletowaniu zamówienia skontaktujemy się w celu umówienia się na odbiór.

GWARANCJA

1. Towar nowy objęty jest rękojmią zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego. Towar używany objęty jest dwutygodniową rękojmią. W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy odesłać produkt na adres:

P.H.U. AGROFARM
adres: Byków , ul. Zakładowa 2
55-095 Mirków

  - tylko w tym wypadku będzie można dokonać naprawy, wymiany lub zwrotu.

2. O terminie rozpatrzenia reklamacji klient jest zawiadamiany przez e-mail. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od dnia otrzymania wadliwego towaru przez firmę P.H.U. Agrofarm.
4. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

 REKLAMACJA I ZWROT TOWARU

1. Każdemu konsumentowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu nowej części w ciągu 14 dni. Należy oddać produkt w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu, oraz w przypadku zakupu dokumentowanego paragonem fiskalnym, wraz z oryginałem paragonu fiskalnego. Przed odesłaniem towaru proszę się skontaktować z obsługą sklepu, ponieważ nie odbieramy paczek pobraniowych. Zwracany towar nie może nosić znamion użycia. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione należność zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Wyjątek stanowią części oryginalne na zamówienie specjalne. W takim wypadku konsumentowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu części w ciągu 14 dni jednakże zwracana należność zostanie pomniejszona o koszty magazynowe naliczane przez producenta.

Rezygnacja z zakupu części używanej możliwa jest tylko w przypadku  wady  lub niezgodności z zamawianym  towarem do 2 tygodni od daty otrzymania towaru przez kupującego. W takim wypadku zakupiona część podlega wyłącznie wymianie na prawidłową. Zwrot należności dokonywany jest tylko w wyniku braku możliwości wymiany. Rezygnację z zamówienia, które nie zostało wysłane prosimy zgłaszać telefonicznie.
2. Firma P.H.U. Agrofarm - właściciel Internetowego Sklepu działającego pod adresem www.agrofarm.com nie bierze odpowiedzialności wobec osób lub firm z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonej przez producenta, dystrybutora lub importera danego produktu lub towaru, o ile na ten produkt lub towar jest udzielana gwarancja. W przypadku reklamacji towaru proszę niezwłocznie skontaktować się ze sklepem telefonicznie lub e-mailowo.
3. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu.
4. Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu należy sprawdzić paczkę (otworzyć) w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia szkody sporządzić protokół szkody. Proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez klienta protokołu szkody, trwa od 1-3 miesięcy i klient jest powiadamiany o uznaniu/nieuznaniu reklamacji przez e-mail.
Wszystkie przesyłki do nas prosimy wysyłać na adres:

P.H.U. Agrofarm
adres: Byków , ul.
Zakładowa 2
55-095 Mirków

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: „RODO”), informujemy, co następuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „PHU Agrofarm Tomasz Jarzyna ” Byków, ul. Zakładowa 2, 55-095 Mirków.
 2. W celu skontaktowania się z Administratorem należy skierować pisemną korespondencję na ww. adres albo na adres e-mail: info@agrofarm.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  a) na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa – art. 6 ust. a) RODO,
  b) w celu realizacji Umowy/świadczenia usług na jej podstawie oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 b) i f) RODO,
  c) w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z zakupów oraz obsługi sklepu stacjonarnego oraz internetowego Administratora – art. 6 ust. 1 a) , b), f) RODO
  d) w celu marketingu produktów i usług Administratora – art. 6 ust. 1 f) RODO
  e) w celu analitycznym i statystycznym związanym z działalnością Administratora – art. 6 ust. 1 b) i f) RODO
  f) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze , a w szczególności wobec zobowiązań prawno-podatkowych - art. 6 ust. 1 c) RODO
 4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do osiągnięcia celu dla którego zostały zebrane oraz przez okres wykonywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań prawnych Administratora oraz okresu przedawnienia roszczeń.
 5. Posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,
  b) prawo do ich zmiany, sprostowania oraz usunięcia,
  c) prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
  d) prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną Umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy/ świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w związku z realizacją Umowy i świadczeniem usług na jej podstawie, uzasadnionego celu Administratora, a w szczególności w związku z dochodzeniem przysługujących mu roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych określa Polityka Prywatności.

Śledź nas na Facebooku